Pozostałe usługi

Księga znaku
Pełna wersja księgi znaku logo.

Uproszczona księga znaku
Najważniejsze informacje o logo na jednej stronie.

Plakat
Projekt plakatu z wykorzystaniem ilustracji oraz tekstu.

Ulotka
Projekt ulotki dwustronnej DL, A6 lub A5.

Ulotka składana
Projekt ulotki A4 składanego do DL (na trzy równe części) lub A4 składanego do A5 (na pół).

Rollup
Projekt rollupu.

Katalog

Teczka
Projekt teczki ofertowej.